غذای پرندگان

غذای پرنده و نیازهای تغذیه ای گونه های مختلف پرندگان با یکدیگر متفاوته. پرنده ها میتوانند میوه خوار، دانه خوار، حشره خوار یا همه چیزخوار باشند. غذایی که یک طوطی مصرف میکند، برای مرغ مینا یا قناری مناسب نیست. به عنوان صاحب یک پرنده شما باید اول گونه پرنده خودتون رو مشخص کنید و بعد در مورد نیازهای غذاییش تحقیق کنین.

هیچ محصولی یافت نشد.