پوچ گربه schesir تکه های فیله مرغ در سس گوشت -۱۰۰ گرمی