كنسرو سگ نوتری پت حاوی بیف و مرغ در آب گوشت غلیظ (مناسب برای توله سگ و سگ بالغ) – ۴۲۵ گرمی(فقط ۲ عدد ارسال می گردد)

كنسرو سگ نوتری پت حاوی بیف و مرغ در آب گوشت غلیظ (مناسب برای توله سگ و سگ بالغ) – ۴۲۵ گرمی(فقط ۲ عدد ارسال می گردد)

۱۱،۰۰۰ تومان

موجود در انبار