• اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

وزن

400 گرمی, 2 کیلوگرمی, 4 کیلوگرمی, 10 کیلوگرمی